İçeriğe geç

Nefis ile ilgili Sözler ve Mesajlar

  Sayfamızda sizler için hazırladığımız en güzel nefis ile ilgili sözler ve nefis ile ilgili mesajları bulabilirsiniz. Sizler de nefis ile ilgili sözleri bizlerle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

  En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir. -Romain Rolland-

  Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur. -Mevlana-

  En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır. -Napoleon Banaparte-

  Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil..! Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden değil… -Şems-i Tebrizi-

  Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. -Genceli Nizami-

  Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, Kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç. -Farisi Beyti-

  Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. -Yunus Emre-

  Kıskançlıkla utancın acılarını o kadar keskin kılan şey, benlik hırsının bunlara tahammül etmeye yaramayışıdır. -François de La Rochefaucauld-

  Nefsinin şerrinden Cenabı Hakka sığınmayan kimseyi, nefsi mağlup eder. -Şeyh Mağribi-

  Cihattan ilk inkâr edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır. -Hz. Ali-

  İyilikte her düşmanı dost edinebilirsin, oysa nefsin ona iyilik ettikçe düşmanlığını arttırır. -Sâdî-

  İnsanların en zayıfı, nefsanî arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir. -Davud Kassar-

  Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir. -J. Harvey Robinson-

  Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. -İmam-ı Rabbânî-

  İbadetler için boş vakit arayıp geçirmek, nefsin ahmaklığındandır. -A. İskenderi-

  Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar. -Ebû Hasan Buşenci-

  Heva ve heveslerinize uymayın. Zira kim heva ve heveslerine uymaktan, ihtirastan ve öfkelenmekten korunursa kurtuluşu bulmuş olur. -Hz. Ebû Bekir-

  Nefis Sözleri

  Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur. -Demokritos-

  Öz varlığını -nefsini- öldürdünse, özür dilemeden kurtuldun demektir. Artık ülkede düşmanın yoktur. -Mevlana-

  Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir. -Mevlâna-

  Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. -İmam Rabbani-

  En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır. -Napoleon Bonaparte-

  Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkûmu olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücud azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar. -İmam-ı Gazali-

  Çabuk hemen kızmak, fakirliği hakir görmek, makam sevgisi, işte bunların hepsi nefse muhabbet duyulmasından kaynaklanmaktadır. -Cüneydi Bağdadi-

  Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin ! Kanı dökülecek düşman, nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir. -Kenan Rifaî-

  Allahü Teâlâ’dan korkan ve bizzat kendi nefsini, hesaba çeken kimseler; zeki’dir. Çünkü Hak yoluna giren ve hakikati bilen kimsenin; günaha meyli ve ihtirası kalmaz! -Hz. Tirmizi-

  Nefs, durgun su gibidir… Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder. -El Harraz-

  Bir kimse nefsini terbiye etmekten acizse, başkasına edep öğretmek işinde daha acizdir. -Seriyy’üs-Sakati-

  Nefis Mesajları

  Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik tabi bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder. -La Cordaire-

  İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun. -Voltaire-

  Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. -Bediüzzaman Said Nursî-

  Nefis belâsı, getirir yüz karası! –Nefis İle İlgili Atasözü-

  Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren kendi kusurlarını bulur ve görür. -Hayır Nisaburi-

  Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. -Hacı Bektaşi Veli-

  Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir. -Abdulkadir Geylânî-

  Nefsin, sende olduğu hâlde, Allahü Teâlâ’yı tanımak istiyorsun. Hâlbuki nefsin, daha kendisini bile tanımamıştır. Rabbini nasıl tanısın? -Hz. Tirmizi-

  Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkerken onun yoldaşı şeytandır. -A. Yesevî-

  Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin. -İmam Gazali-

  En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir. -Hadisi Şerif-

  Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir. -Muhammed İbni Hafif-

  En büyük nimet nefsin arzularından kurtulmaktır. Çünkü nefis kişi ile Allah arasında bulunan perdelerin en büyüğüdür. -Ebû Bekir Temestani-

  Allah’ı kendine dost edinmek istiyorsan, nefsinin isteklerini yapmaktan sakın. -İmam Şibli-

  Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar. -İmam Şafii-

  Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun. -Abdullah-ı Dehlevi-

  İnsan nefsini feda etmekle insan olur. -Maugham-

  Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. -Hz. Ali-

  Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler. -Kur’an-ı Kerim-

  İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil. -Abdülhakim Hüseyni-

  Gençlik… Gelip geçti… Bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. -Necip Fazıl Kısakürek-

  Nefsimi elimde tutabilseydim parça parça doğrar hayvanların önüne yem olarak atardım. -Süleyman ibn-i Mihran-

  İnsan büyüse de, nefsi çocuk kalır; değişen yalnız oyuncaklardır. -Ali Suad-

  Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın. -Burhaneddin Tirmizi-

  İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. -Abdulkadir Geylânî-

  Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. -Lao Tzu-

  Şiddetli ağrılar içinde kaskatı kesilen nefsin ıstırabını, akılla kaldır, uzaklaştır. -Demokritos-

  Nefsini sabır etmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele. -Hz. Ali(r.a)-

  Kimin bir isteğini yerine getirirsen, sana bağlanır. Nefis ise böyle değil, bunun aksinedir. Dilediğini buldukça serkeşlik eder. -Sadi-

  Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. -İmam Gazali-

  Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir. -B. Spinoza-

  İnsan sadece nefsini alıştırmakla, ne kadar erdem varsa tümünü kendine aşılayabilir. -Ludwig Tieck-

  Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır, gerçek kahraman odur ki, önce kendi nefsini yener. -Akşemsettin-

  Nefsine itaat edersen en şiddetli düşmanın, etmesen en uysal merkebin olur. -İmam El-Muhasabi-

  Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. -A.J.Cronin-

  Hakikî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur. -Abdulkadir Geylânî-

  Allah katında makbul olan amel, nefse muhalif olanıdır. -Kenan Rifaî-

  Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur. -Hz. Mevlâna-

  Nefsin şerrinden kaçman, aslandan kaçmandan daha faydalıdır. -Hz. Ali-

  Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. -Hasan Basri-

  Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır. -Jackson Brown-

  Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar. -Ebû Hasan Buşenci-

  Her şeyden önce kendi nefsine sahip ol. Bunu yaparsan, gün nasıl geceyi takip ederse, bunu da hiç kimseye yalan söylememen takip eder. -Williame Shakespeare-

  Kendi nefsine karşı koyarsan, rahat edersin. -Hz. Ali (r.a)-

  Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür. -İmam-ı Gazali-

  Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadına varamaz. -Yusuf bin Hüseyin Razi-

  Nefse uyan Hak’ka uymuş değildir. -Pir Sultan Abdal-

  Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? -Mevlana-

  Nefsini heveslerinden geri çevirebilirsen din ve dünyaya ait dileklerine erebilirsin. -Feridüddin Attar-

  Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir! -Halidi Bağdadi-

  Nefsini ne kadar aşarsan, aslına o kadar yaklaşırsın. -M.Selahattin Şimşek-

  İbadetin en kıymetlisi, nefse uymamaktır. -Abdullah Tüsteri-

  Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir. -Ataullah İskenderi-

  Hep nefis çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem; insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. -Necip Fazıl Kısakürek-

  Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir. -Muhammed ibni Hafif-

  Nefis ile ilgili Özlü Sözler

  Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun. -Hz. Ebubekir (r.a)-

  Nefsini şehvani meyillilerden men etmeyenin ameli heba olur. -İmam-ı Şafii-

  Kulun nefsini tanımamasının alameti hayâ ve Allah korkusu azlığıdır. -Ahmed B. Âsım E. Antâki-

  Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz. -Emile Zola-

  Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. -Hacı Bektaş-ı Veli-

  Nefsini bilimlerle ve yaldızla düzeltmeye çalış. Bilimlerden olan şeylerin hepsini bırak. Bilimde her şey vardır, her şey bilimdedir. -İbn-i Sina-

  Kişinin kendi nefsine hâkim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hâkim olması ise şekavetin tamamıdır. -İmam Gazali-

  Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama! -Hz Adem-

  Bir insan, nefis kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. -Hz. Ali-

  Düşman istersen, nefis yeter. -Bediüzzaman Said Nursî-

  Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren kendi kusurlarını bulur ve görür. -Nisaburi-

  Nefis daima pusudadır, kalbe saldırmak için fırsat kollar. -Şah-ı Nakşibend-

  Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur. -Mahsur bin Ammar-

  Her nefis ölümü tadacaktır ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara mezarlıklara değil. -İlber Ortaylı-

  Tasavvuf yolunda bulunan kişinin yapacağı ve dikkat edeceği en mühim şey nefsini hesaba çekmektir. -Ebû Osman Mağribi-

  Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar. -Hz. Mevlana-

  Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk. -Feridüddin-i Attar-

  Hakikat bir nefsi incitiyorsa, o nefis için çıkılacak daha çok tepe var demekti. -Dücane Cündioğlu-

  Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. -Yunus Emre-

  Allah’ım korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

  Nefsini günahtan, fenalıktan, kötü ahlaktan korumayan kimseye ilmi fayda etmez. -İmam-ı Şafii-

  Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. – Enbiya Suresi 35. Ayet-

  Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. -Beydeba-

  Eğer hayvani arzular baskın olursa tende… Nefis gülmeye başlar o vakit ve akıl ağlamaya. –İskender Pala-

  İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir. -İmam Şafiî-

  Nefsini terbiye edenler gerçek zafere ulaşanlardır.

  Allah diye atmayan kalp Nefis diye atıyorsa bilin ki kalbin ömrü az kalmış demektir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir