İçeriğe geç

Okumak ile ilgili Sözler ve Mesajlar

  Sizler için hazırlayıp derlediğimiz en güzel okumak ile ilgili sözler ve okumak ile ilgili mesajları sayfamızda takip edebilirsiniz. Sizler de bildiğiniz, aklınıza gelen okumak ile ilgili sözleri ve mesajları yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

  Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız. (Paul Walery)

  Okuma, alışkanlıkların en asilidir. (Antoine Albalat)

  İnsanlığa başlıca borcumuz; bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır. (Şemsettin Sami)

  Maksatsız okumak, vakit öldürmektir. (Süheyl Ünver)

  Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı. (Goethe)

  Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz. (Horace Mann)

  Egzersiz beden için neyse, okumak da zihin için odur. (Anonim)

  Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. (Atatürk)

  Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. (C. Henderson)

  Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi, yarıda kalmıştır. (P.Peacut)

  Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. (C. Henderson)

  Okumak Sözleri

  Üç çeşit okuyucu vardır; biri yargısız tat alır, üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur ve ortadakiler, tat alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tat alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar. (Goethe)

  İnsan okuyarak bilir, yaşayarak öğrenir. (Ali Suad)

  Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız. (Roz Townsend)

  Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursan. (Konfüçyus)

  Okumak ile İlgili SözlerKitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. (Mark Twain)

  Okumak bir çare, anlamak bir şifadır. (R. Necdet Evrimer)

  Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye edin. (Hz. Ali)

  Geleceğin cahili okumayan kişi olmayacaktır Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır. (Alvin Toffler)

  Bir insan ne kadar çok kelime bilirse zekasını o ölçüde kullanmış olur. (Namık Kemal)

  Kitapları süs olarak dolapta tutmanın hiçbir değeri yoktur; çünkü o zaman kitapla diğer eşyalar arasında bir fark kalmaz. (John K. Bangs)

  Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir. (Charles de Montesquieu)

  Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.(A. Pope)

  Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık verir. (F. Bacon)

  Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır. (Ovidius)

  Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir. (Charles de Montesquieu)

  Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insandır. (Victor Hugo)

  Okumak ile ilgili Güzel Sözler

  Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. (Cari Hilty)

  Hiç okuma, yazma bilmeyenler, satır aralarını iyi okur. (J.Giradoux)

  Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur. (A. P. Gouthey)

  Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur. (A. P. Gouthey)

  Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. (Emily Dicknson)

  Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. (Benjamin Franklin)

  Bir kitabın bazen bir kişiyi bile etkilemiş olması yeterlidir. Milletlere bir kişinin yön verdiği çok görülmüştür. (İbrahim Ünal)

  Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer. (Edmund Burke)

  Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. (W. E. Channing)

  Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem. (Goethe)

  Bana kitaplarını göster, sana çocuklarının ruh halini söyleyeyim. (Anatole France)

  Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

  Kitabın yaprakları, bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir. (Voltaire)

  Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. (Victor Hugo)

  Okumak, geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. (Descartes)

  Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur. (Oscar Wilde)

  Okuma ile ne kazanılabilir, basit bir okuma ile içinizdeki kabiliyetsizlik ile mücadele eder, başkalarının kabiliyetsizliğini daha tolerans ile karşılar, işinizde ilerler ve hayatta muvaffak olursunuz, kötü hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz. (Laurence Pefer)

  Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler. (Voltaire)

  Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir, bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir, bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir. (Francis Bacon)

  Sadece iyi kitaplar okumakla yetinmemeli, başkalarının bizi örnek alacakları iyi bir kitap gibi olmalıyız. (Geoffrey Fenton)

  Kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla. (Hz. Ali)

  Okumak ile ilgili Özlü Mesajlar

  Okuyan adam, fikri ve manevi varlığı katılaşmamış, kemikleşmemiş taze ve dinç adamdır. (Rauf İnan)

  Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. (Rene Descartes)

  Bugün iyi kitaplar oku, sonra zamanın olmayabilir. (Charles Burney)

  Ancak okuyarak, insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar. (Wilhelm Raabe)

  Okumayan insanlar, hayatta her şeyden ümitlenmemelidirler. (John K. Bangs)

  Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. (Francis Bacon)

  Çocuklarınıza, okuyup yazmayı öğreterek ikramda bulunun; Çünkü okuyup yazmak, en önemli işlerdendir. (Katip Çelebi)

  Allah’ım! Bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver. (Konfüçyüs)

  Az bilmek için, çok okumak gereklidir. (CharIes de Montesquieu)

  Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır. (Joseph Brodsky)

  Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi, okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır. (T. S. Eliot)

  Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım. (Charles de Montesquieu)

  Okumayı, hiçbir hazineye değişmem. (Edward Gibbon)

  Okumak Mesajları

  İnsanın gayesine ulaşabilmesi için bilgi ve hüner lazımdır. Bunun için de başını eğip okumak ister. Bu baş eğme insana altın taçtır. (Şeyh Galip)

  Ben hep bilgili kişilerden bir şeyler öğrenmek için onlarla beraber olmak isterim. (Şekspir)

  Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. (Denis Diderot)

  Okuyanım üç kişi de olsa bu, yazmama kâfi sebeptir. (Arif Nihat Asya)

  Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır. (Harry Truman)

  Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir. (Henry Huxley)

  Yatmadan önce okuyabileceğiniz iyi bir kitaba sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür. (V. Nabokov)

  Tecrübelerle yirmi yılda öğreneceklerimizi, okuyarak bir yılda öğrenebiliriz. (W. Porter)

  Okumak da bir dostluk kurmaktır. (Cemil Meriç)

  Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır. (Montaigne)

  Dünyanın her yerinde insanlar bir şey öğrenmek için okurlar. Müslümanlar ise Kur’an’ı sadece okumak için öğrenirler. (Muhammed Gazali)

  Oldukça cahilimdir, ama epey okurum. (J. D. Salinger)

  Sadece kitap toplamakla yetinip, onları okuyup anlamadan, ‘Şu kadar kitaba sahibim,’ diye övünmek, çekmeceleri parayla doldurup kilitlemekten farklı bir şey değildir. (Biruni)

  Kitap okumak yalnızlaştırmıyor insanı, iyi bir seçici yapıyor. Bir yerden sonra az insan çok kitap evresi başlıyor hayatın.

  Okurken ruhuma sanki ilahi bir nefes dolar ve o nefes, bana hayatın bütün güçlüklerini yenecek kudreti kazandırır. (D.Henderson)

  Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür. (J. P. Sartre)

  Bir kulübede oturup kitap okumayı, sarayda oturup eğlenmeye tercih ederim. (Massinger)

  Kitaplar bileziklerin onda biri kadar etse beyefendilerimizle hanımefendilerimiz ara da bir okumak hevesine kapılırdı belki. (Cemil Meriç)

  Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. (Francis Bacon)

  Kitap boş vakitte okunmaz. Kitap okumak için vakit ayrılır.

  Oturma odasının en güzel süsü, kitapların bulunduğu yerdir. (John Grey)

  Bence bir kitap okumak, aşık olmaktan veya seyahat etmekten aşağı kalan bir deneyim değildir. (Richard Burgin)

  Okuryazarsa ahali, yapılmayacak ne var! (Mehmet Akif Ersoy)

  Sadece sizin gibi düşünen/konuşan insanları okuyorsanız, okumuyorsunuz demektir. (Elif Şafak)

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir